Điều khoản và dịch vụ

Một khi bạn truy cập website này, bạn phải tuân thủ theo chính sách mà chúng tôi đã đề ra. Đó là những chính sách bảo mật mà chúng tôi vừa giới thiệu ở trên. Chúng tôi sẽ có những thay đổi chính sách này trong tương lai, những thay đổi phù hợp và theo hướng tích cực.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn chỉ có thể tham khảo nội dung, chứ nội dung không thuộc quyền sở hữu của bạn. Vì thế, bạn không thể lấy bất cứ nội dung hay hình ảnh, bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Để sử dụng RedMod, bạn cần phải có một tài khoản. Bạn có thể dễ dàng đăng ký cho mình một tài khoản để có thể sử dụng. Chúng tôi đảm bảo sẽ bảo vệ thông tin đăng ký của bạn. Xin nhắc lại, chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn cho bất cứ mục đích xấu nào.