Lily’s Garden
Tactile Games
2.32.0 • Unlimited Stars/Coins
Family Hotel
PlayFlock
4.0 • Miễn Phí Mua Sắm
Penny & Flo: Finding Home
Tactile Games
1.87.0 • Unlimited Money
Candy Crush Soda Saga
King
1.228.3 • Many Moves
Travel Town
Magmatic Games LTD
2.12.103 • Energy, Slimey, Crysal
Manor Cafe
GAMEGOS
1.145.30 • Vô Hạn Tiền
Merge Dragons
Gram Games Limited
9.3.1 • Miễn Phí Mua Sắm
Homescapes
Playrix
5.7.3 • Vô Hạn Sao
Angry Birds Friend
Rovio Entertainment Corporation
11.5.1 • Vô Hạn Tiền
Candy Crush Friends Saga
King
1.89.4 • Vô Hạn Moves, Lives
Gardenscapes
Playrix
6.5.1 • Vô Hạn Tiền
Medieval Merge
Pixodust Games
1.24.0 • Vô Hạn Vàng, Kim Cương