Candy Crush Soda Saga
King
1.233.3 • Many Moves
Manor Cafe
GAMEGOS
1.189.38 • Vô Hạn Tiền
Lily’s Garden
Tactile Games
2.95.1 • Unlimited Stars/Coins
Movie Merge – Hollywood World
Becube Co Ltd
1.16.7 • Vô Hạn Tiền
Medieval Merge
Pixodust Games
1.66.0 • Vô Hạn Vàng, Kim Cương
Homescapes
Playrix
6.9.5 • Vô Hạn Sao
Candy Crush Friends Saga
King
1.94.3 • Vô Hạn Moves, Lives
Eroblast: Waifu Dating Sim
Vivid Games S.A
35.3680 • Unlimited Money
PunBall
Habby
5.0.1 • Free Reward
Family Hotel
PlayFlock
5.20 • Miễn Phí Mua Sắm
Penny & Flo: Finding Home
Tactile Games
1.149.0 • Unlimited Money
Angry Birds Friend
Rovio Entertainment Corporation
12.3.0 • Vô Hạn Tiền