Candy Crush Soda Saga
King
1.233.3 • Many Moves
Manor Cafe
GAMEGOS
1.181.49 • Vô Hạn Tiền
Lily’s Garden
Tactile Games
2.78.0 • Unlimited Stars/Coins
Movie Merge – Hollywood World
Becube Co Ltd
1.16.7 • Vô Hạn Tiền
Medieval Merge
Pixodust Games
1.56.1 • Vô Hạn Vàng, Kim Cương
Homescapes
Playrix
6.8.6 • Vô Hạn Sao
Candy Crush Friends Saga
King
1.94.3 • Vô Hạn Moves, Lives
Eroblast: Waifu Dating Sim
Vivid Games S.A
35.3680 • Unlimited Money
PunBall
Habby
4.6.1 • Free Reward
Family Hotel
PlayFlock
5.20 • Miễn Phí Mua Sắm
Penny & Flo: Finding Home
Tactile Games
1.132.0 • Unlimited Money
Angry Birds Friend
Rovio Entertainment Corporation
11.19.1 • Vô Hạn Tiền