Candy Crush Soda Saga
King
1.233.3 • Many Moves
Manor Cafe
GAMEGOS
1.162.19 • Vô Hạn Tiền
Lily’s Garden
Tactile Games
2.53.1 • Unlimited Stars/Coins
Movie Merge – Hollywood World
Becube Co Ltd
1.16.4 • Vô Hạn Tiền
Medieval Merge
Pixodust Games
1.38.2 • Vô Hạn Vàng, Kim Cương
Homescapes
Playrix
6.2.2 • Vô Hạn Sao
Candy Crush Friends Saga
King
1.94.3 • Vô Hạn Moves, Lives
Eroblast: Waifu Dating Sim
Vivid Games S.A
35.3181 • Unlimited Money
PunBall
Habby
3.6.0 • Free Reward
Family Hotel
PlayFlock
5.20 • Miễn Phí Mua Sắm
Penny & Flo: Finding Home
Tactile Games
1.109.0 • Unlimited Money
Angry Birds Friend
Rovio Entertainment Corporation
11.13.0 • Vô Hạn Tiền