Chính sách bảo mật

Khi bạn tham gia vào cộng đồng RedMod, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin của bạn. Ví dụ như thông tin đăng ký cá nhân, cookie trình duyệt, nội dung của bạn, địa chỉ IP và user agent của bạn. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi lại lấy thông tin này từ bạn, liệu có mục đích xấu xa nào không? Câu trả lời là không. Chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những thông tin này của bạn, và không sử dụng với bất cứ mục đích nào khác.

Chúng tôi làm như vậy để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Bạn có thể dễ dàng liên lạc với chúng tôi qua phương tiên liên lạc bạn đã cung cấp. Một lí do nữa, đó là chúng tôi luôn tìm hiểu sở thích của bạn qua vị trí đưa ra những gợi ý thích hợp dành cho bạn.